WhatsApp FaceBook send e mail
צילום: ישראל יוסף

בתי ספר דתיים יחויבו להכין את הבנות לצה"ל

יותר ויותר בנות מהמגזר הדתי־לאומי מתגייסות לצה"ל, אך רובן לא מקבלות מבית הספר הכנה מספקת לכך • בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ, משרד החינוך יהיה חייב להכין אותן לשירות

תמר טרבלסי חדד | כתבתנו לענייני חינוך
08.01.19

לראשונה: המדינה תממן פעילות הסברה והכנה לצה"ל לבנות שלומדות בבתי ספר דתיים ובחרו לשרת במסלול צבאי וגם למי שעדיין מתלבטת בין שירות בצבא לבין שירות לאומי. עד עתה ארגונים שמלווים בנים לשירות צבאי תוקצבו על ידי משרד החינוך, אבל ארגונים שמלווים בנות לא קיבלו תמיכה עקב התנגדות רבנים קיצוניים.

 

בג"ץ קבע כי מעתה משרד החינוך חייב לממן פעילות הסברה והכנה לצה”ל בתוך בתי הספר לבנות, בדיוק כמו לבנים. כחלק מהפעילות של ההכנה לצבא יקבלו הבנות כלים להתמודדות עם חברה רב־גונית ועם האתגרים הצפויים לזהות הדתית שלהן במסגרת הצבאית. בנוסף יהיו להן הדרכות ומפגשים עם גורמים שונים המדגימים את אפשרויות השילוב בצה"ל.

 

פסק הדין ניתן בעתירה שהוגשה על ידי עו"ד אמנון לורך ובאמצעות עו"ד גיא פורר ודבי שליט ממשרד יגאל ארנון נגד משרדי החינוך, הביטחון, המשרד לשוויון חברתי וצה"ל.

 

בעקבות הגשת העתירה, משרד החינוך פירסם מבחני תמיכה לפעילות הכנה לשירות צבאי גם לתלמידות החינוך הממלכתי־דתי.

 

השופט ניל הנדל, ראש ההרכב, אמר: "לא ניתן לעצום עיניים מול העלייה במספר הנשים הדתיות המשרתות בצה"ל. אם סבורה מערכת החינוך הממלכתית־דתית כי יש צורך להכין את הבן הדתי לאתגרי השירות, למה ייגרע חלקה של הבת הדתייה?".

 

השופט הנדל התייחס לטענה לפיה עמדת הרבנות הראשית שוללת באופן מסורתי גיוס נשים לצבא: "העמדה ההלכתית בנוגע לשירות נשים בצה"ל מורכבת יותר, וכשם שיש רבנים שאסרו, יש שהתירו".

 

בעקבות הגשת העתירה, משרד החינוך פירסם מבחני תמיכה לפעילות הכנה לשירות צבאי גם לתלמידות החינוך הממלכתי־דתי.

 

עו"ד אמנון לורך הביע את שביעות רצונו מהחלטת בג"ץ ואמר: "ראוי שמשרד החינוך יקפיד הקפדה יתרה באפליית נשים, בוודאי כשהן עוד נערות, ויפנים ש־4,000 בנות מהמגזר הציוני־דתי שהגיעו לשמוע מה הצבא מציע להן לעשות הן חלק דרמטי מהחוסן הלאומי".