WhatsApp FaceBook send e mail
צילום: חיים צח

מחקר חדש קובע: גל האומיקרון יעלה למשק 44 מיליארד שקל

הנפגעים העיקריים על פי המחקר שנערך על ידי המרכז הישראלי לכלכלה מדינית יהיו ענף האירוח והאוכל, שיפסיד כ־1.1 מיליארד שקל, והבידור (380 מיליון) • וגם: הענפים שלא יפגעו

גד ליאור
20.01.22

44 מיליארד שקל למשך חודשיים, זה יהיה מחיר הפגיעה בכלל ענפי המשק כתוצאה מגל האומיקרון שהחל להכות במשק בחודש שעבר, כך עולה ממחקר של המרכז הישראלי לכלכלה מדינית (מאקרו), שנערך ע"י ד"ר רובי נתנזון, כלכלן ויועץ ארגוני העצמאים. הפגיעה במשק נובעת בעיקר מהיעדרות של מאות אלפי עובדים מבודדים, והעובדה שהלקוחות פוקדים פחות את החנויות לאור התחלואה. פיצוי בשיעור של 12.5% ו־25% לכלל ענפי המשק, אם הממשלה תחליט על כך לאחר חודשיים של הגל החמישי, יעלה לה כ־5.5 מיליארד שקל בפיצוי המוקטן, וכ־11 מיליארד שקל בפיצוי המוגדל.

 

השוואה ליוני־ספטמבר 2021

 

בכדי לאמוד את שיעור הפגיעה בכל ענף כלכלי כתוצאה מהגל החמישי, השתמשו עורכי המחקר בהשוואה של שיעור השינוי בפדיון בעת חודשי האומיקרון עבור חודשים יוני־ספטמבר 2021, מתוך ראייה כי אלו חודשים דומים הן מבחינת מקדם ההדבקה, והן מבחינת ההנחיות במשק.

 

כמו כן, הסתמך המחקר, בין היתר, בנתוני בנק ישראל שמעריך את תלות המשק בענפים מסוימים, כדי להבין את השפעת הפגיעה בענף אחד על האחר. שקלול שני המרכיבים הללו סיפק את המתודה לחישוב שיעור הפגיעה בענף כתוצאה מהגל החמישי.

 

ד"ר רובי נתנזון

 

כצפוי: ענף הבינוי כמעט ולא נפגע

 

הנזק העיקרי כתוצאה מהאומיקרון יהיה לענף האמנות, הבידור והפנאי, והוא יהיה בשיעור של 45%, מתוך פדיון חודשי של 845 מיליון שקל. נזק גבוה במיוחד צפוי גם בענף שירותי האירוח והאוכל ‑ בתי מלון, מסעדות, בתי קפה וברים ‑ בשיעור של 35% מהפדיון הכולל בחודש של 3.3 מיליארד שקל. עוד נזק צפוי לפעילויות נדל"ן, שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים ושירותי ניהול ותמיכה, שהפדיון שלהם גבוה מאוד, 23.874 מיליארד שקל בחודש. ענפים אלו ייפגעו מהבידודים של העובדים והלקוחות ב־30%. המסחר הסיטוני, שפדיונו הוא הגבוה ביותר ‑ 49.7 מיליארד שקל בחודש ‑ יסבול מירידה נמוכה יותר בפדיון של 15% בכל חודש של אומיקרון. החקלאות והדיג ייפגעו ב־7.5%, הבינוי ב־5%, שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות, ייפגעו ב־5%. בענף המידע והתקשורת הפגיעה תגיע ל־20%, בשירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח ב־10%, בחינוך ב־15%, בשירותי הבריאות, הרווחה והסעד ב־5% בלבד ובשירותים שונים אחרים ב־25%. החוקרים מעריכים שבענף התעשייה ובענפי אספקת חשמל, מים, שירותי ביוב וטיפול בפסולת בינוי ־ לא צפויה כל פגיעה בשל הגל החמישי.

 

נשיא ארגוני העצמאים, עו"ד רועי כהן, מזמין המחקר: "44 מיליארד שקל יעלה האומיקרון למשק, ועדיין, המדינה מחזירה את המכס ליצרני האופנה, מעלה תעריפי חשמל, ארנונה ומבקשת חזרה את מענקי הארנונה. האבסורד חוגג. המדינה פוגעת בשותפים העסקיים שלה, העצמאים, העוגן היחיד שיש. אנחנו אלה שמניעים את הכלכלה הישראלית, ואנחנו הראשונים שנשכחים מאחור".

 

 

הענפים שהאומיקרון פגע בפדיונם החודשי, ואלה שלא (באחוזים)

אמנות, בידור ופנאי 45%

 

שירותי אירוח ואוכל 35%

 

מידע ותקשורת 20%

 

מסחר סיטוני וקמעונאי 15%

 

חינוך 15%

 

 

אספקת חשמל ומים ושירותי ביוב 0%

 

כרייה וחציבה 0%

 

בינוי 5%

 

בריאות, רווחה וסעד 5%

 

תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות 5%

 

*עפ"י המחקר